2010/Oct/10

 

และแล้วเวลาก็ผ่านมาอีกหนึ่งปีหนึ่งเดือนหนึ่งวัน
http://la-lune.exteen.com/20090909/entry

ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ชีวิตก็ไม่มีอะไรเปลี่ยน
ตั้งแต่07-07-07 แล้ว
ผ่านมาก็นาน ก็เหมือนเดิม

รอเวลาสร้างบ้านที่เชียงคาน
หรือย้ายไปไกลกว่านั้น
“เมืองคานส์” (คานหลายอัน)
ก็สุดแล้วแต่โชคชะตา

แต่เมื่อเดือนก่อนฝันเห็นงูเหลือมเผือกตัวเท่าท่อนขา
แปลว่าอะไร…